Notify Message
News
News » Entry

Stafettpinnen överlämnas

ColdOn / Jun 09, 2018
År 2014 grundade jag och Emil Åberg Kompisklanen med syftet att främja svensk Starcraft 2. Genom åren har klanens organisation utvecklats enormt, samtidigt som medlemsantalet ökat massivt. Att driva en sådan omfattande verksamhet kräver dock ett gediget och regelbundet engagemang - något som är såväl stimulerande som tidskrävande. Livet har kommit i vägen och både jag och Emil känner att vi varken har tiden eller engagemanget som krävs för att driva Kompisklanen i positiv riktning längre.

Vi har tagit det otroligt svåra och emotionella beslutet om att avgå från våra ledarposter. Kompisklanen är en verksamhet som både förtjänar och behöver en arbetskraftig, kreativ och engagerad ledningsgrupp - något vi tyvärr inte kan bidra verksamheten med. Ledningscentralen kommer från och med idag bestå av tre väl utvalda individer med hänsyn till
kompetens och tidigare engagemang inom verksamhetens ramar: Robert Elfström, Tobias Carneteg och Sam Elfqvist. Vi är starkt övertygade om att den nya ledningscentralen kommer att bidra till en explosionsartad och gynnsam renässans för verksamheten.

Vidare vill vi understryka att avgången inte grundar sig på någon form av konflikter eller meningsskiljaktigheter. Det handlar uteslutande om verksamhetens bästa. Både jag och Emil kommer fortfarande vara medlemmar i Kompisklanen - men vi avsäger oss allt ansvar.

Avslutningsvis vill både jag och Emil uttrycka ett stort tack för tiden i ledningscentralen, och inte minst för det förtroendet och det positiva och respektfulla bemötandet vi fått av er medlemmar. Resan bakom ratten har varit otroligt utvecklande och stimulerande. Den sociala dimensionen är enligt oss verksamhetens mest betydelsefulla kärna - alla starka band som knutits under åren är fullkomligt ovärderliga. Tillsammans utgör vi den mest omfattande SC2-klanen i svensk E-sportshistoria - något vi kan vara otroligt stolta över. Och resan är inte över än.

Må Chalmanns heliga ljus visa er vägen.

We Never Lose. Either We Win, or We Learn.

~ Tack

__________________________________

Är ni intresserade av att engagera er i Kompisklanens utveckling? Hör av er till Robert Elfström och berätta om hur ni kan bidra.

Mötet den 10 juni på Discord är inställt.
Comments

0 Comments

Page 1